نویسنده = محمود رضایی دشت ارژنه
شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی


بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم

دوره 22، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 9-34

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی

دوره 21، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 9-40

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور


نقد و بررسی سیمای فیروز بن یزدگرد دوم در شاهنامه و تواریخ دوره‌ی اسلامی

دوره 20، شماره 42، آذر 1398، صفحه 123-154

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور