نویسنده = محمود رضایی دشت ارژنه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


2. بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی

دوره 21، شماره 47، زمستان 1399، صفحه 9-40

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور


3. نقد و بررسی سیمای فیروز بن یزدگرد دوم در شاهنامه و تواریخ دوره‌ی اسلامی

دوره 20، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 123-154

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور