نویسنده = محمود براتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی گونه های شعر غنایی در دیوان وحشی بافقی

دوره 20، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 155-188

سید محمود ریحانی؛ محمود براتی


2. ضرورت تصحیح مجدد کلیات وحشی بافقی

دوره 20، شماره 40، بهار 1398، صفحه 41-69

سید محمود ریحانی؛ محمود براتی


3. بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه *

دوره 14، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 77-102

اشرف خسروی؛ محمود براتی؛ سیده مریم روضاتیان