کلیدواژه‌ها = تقابل دوگانه
تعداد مقالات: 2
1. ‌‌ تقابل دو گانۀ نشانه‌ها در داستان ضحاک

دوره 13، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 115-134

علی حسن سهراب نژاد


2. بررسی ساختارروایی سه داستان از تاریخ بیهقی برمبنای الگوی کنش گریماس

دوره 13، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 265-291

فهیمه خراسانی؛ غلامحسین غلامحسین زاده