کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 24
1. بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


2. بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی

دوره 21، شماره 47، زمستان 1399، صفحه 9-40

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور


3. همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه

دوره 21، شماره 47، زمستان 1399، صفحه 255-289

مینا نبئی؛ رضا فهیمی


4. درک نادرست معنای «کُرد» در شاهنامه

دوره 21، شماره 46، پاییز 1399، صفحه 191-209

سعید عبادی جمیل؛ حسین بیات


5. بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و همراه‌های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 21، شماره 44، بهار 1399، صفحه 139-168

فاطمه سلحشور؛ عطا محمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی؛ یاسر حمزوی


6. نقد و بررسی سیمای فیروز بن یزدگرد دوم در شاهنامه و تواریخ دوره‌ی اسلامی

دوره 20، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 123-154

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور


7. روایت گورانیِ داستان جمشید و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی

دوره 19، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 207-245

سید آرمان حسینی آبباریکی؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی


9. «دفتر دلگشا» و تلمیحات شاه‌نامه‌ای آن

دوره 18، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 9-36

رضا غفوری


12. بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه *

دوره 14، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 77-102

اشرف خسروی؛ محمود براتی؛ سیده مریم روضاتیان


13. تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک ون­دایک

دوره 15، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 99-129

زهرا حامدی شیروان؛ سید مهدی زرقانی


14. بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان*

دوره 14، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 201-239

سجاد نجفی بهزادی؛ جهانگیر صفری؛ مسعود رحیمی


15. ‌‌ تقابل دو گانۀ نشانه‌ها در داستان ضحاک

دوره 13، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 115-134

علی حسن سهراب نژاد


16. آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1389، صفحه 9-32

سلمان ساکت؛ محمدجعفر یاحقی


17. نکته هایی از روایات پایانِ کارِ ضحّاک

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1388، صفحه 9-48

سجاد آیدنلو


18. خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1387، صفحه 99-127

اشرف خسروی؛ سیدکاظم موسوی


19. ساختار فنی شاهنامه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1387، صفحه 199-224

تیمور مالمیر


20. رزم ابزارهای مجازی در شاهنامه

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1386، صفحه 107-137

محمدحسین حسن زاده


21. نگاهی دیگر به قصّه زال و رودابه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 11-24

غلامرضا رحمدل شرفشادهی


23. فرخی و اساطیر شاهنامه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1383، صفحه 9-23

شهره انصاری


24. بازگشت فرّخی به تاریخ و افسانه

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1381، صفحه 43-65

علی سلطانی گردفرامرزی