کلیدواژه‌ها = عناصر داستان
تعداد مقالات: 4
1. شخصیّت پردازی با رویکرد روانشناختی در داستان سیاوش

دوره 16، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 67-106

فخری زارعی؛ سید کاظم موسوی؛ غلامحسین مددی


2. نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر

دوره 15، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 225-256

محمود آقابیژنی؛ اسماعیل صادقی؛ سید جمال الدین مرتضوی


3. بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان*

دوره 14، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 201-239

سجاد نجفی بهزادی؛ جهانگیر صفری؛ مسعود رحیمی


4. کارکرد کنش‌های ارتباطیِ برون‌زبانی در داستان‌های مصطفی مستور

دوره 13، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 165-196

احمد رضی؛ سمیه حاجتی