دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بازنویسی خلاق یا ساده؟ (بررسی داستان‌های بازنویسی شده ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

سجاد نجفی بهزادی


2. تحلیل مصیبت‌نامۀ عطار بر پایۀ نظریۀ بازی از دیدگاه باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

عطیه مشاهری فرد؛ حسین علی قبادی؛ مریم حسینی؛ علیرضا نیکویی


3. بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

حکیمه دانشور؛ محمد تقوی؛ مریم صالحی نیا


4. بررسی پژوهش‌های عطارشناسی در حوزه مقالات (‌1370 تا 1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

مهدی آسمی؛ ناصر علیزاده؛ آرش مشفقی


6. بررسی و تحلیل حوزۀ نفوذ طرز وحشی بافقی در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

محمود براتی؛ سید محمود ریحانی


7. شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی درادبیات کودکان گروه سنی «ب» با استفاده از روش تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

احمد زندوانیان؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری؛ مریم کیان


8. ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیراومانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

محمدرضا پاشایی؛ هادی دهقانی؛ حجت کجانی حصاری


9. بررسی معانی خطاب در ساقی‌نامه‌های نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

لیلا گلوی؛ احمد رضا کیخا فرزانه