دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ‌های دوره‌ی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور


2. روش ها و انگیزه های تحوّل انواع ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

رقیه فراهانی؛ علیرضا فولادی


3. کارکردهای عرفانی تلمیحات و اقتباسهای قرآنی سلطان‌ولد در عرصۀ غزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

داوود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثابت


4. ساختارطرح در نمایشنامه وکروم اروشی بر اساس بوطیقای ارسطو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


5. تحلیل اصطلاح «بخت»درمنظومه «هفت پیکر »از منظر تقدیرگرایی زروانی،بانگاهی به نظریۀ تحلیل گفتمان ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

مرمر حسامی؛ اصغر دادبه؛ بهرام پروین گنابادی


6. بررسی ساختار و درونمایۀ رباعیّات انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

امید وحدانی فر


7. همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

رضا فهیمی؛ مینا نبئی