دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأویل داستان خضر و موسی بر اساس کتاب بحرالمعانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

یدالله جلالی پندری؛ مریم برمک


مقاله ترویجی

بررسی سرشت «شر» در رمانی از بلقیس سلیمانی براساس آرای دارل کوئن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

ایوب مرادی


مقاله پژوهشی

تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

الهام مظفری ساغند؛ فرزاد قائمی


بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هلیدی و حسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

سید مهدی موسوی نیا؛ زیبا قلاوندی


مقاله ترویجی

تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

عبدالرسول فروتن؛ مرضیه مسیحی‌پور


مقاله پژوهشی

ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

محمد احسن الهادی؛ تنجینه بنت نور


شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

ناصر بهرامی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالناصر نظریانی


بررسی و تحلیل عنصر عاطفه در «مجموعه شعر رهروان بی‌برگ» سروده تقی پورنامداریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

احمد سنچولی


رده‌بندی فرمالیستی آیرونی در داستان‌های کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

امیر حسین زنجانبر


شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی


بررسی تأثیرپذیری حسین منزوی از غزل‌های حافظ و سعدی بر مبنای نظریۀ ترامتنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

زهرا ابراهیمی؛ سعید حاتمی؛ جلیل شاکری


تحلیل تقابل‌های دوگانه در نشانه‌های اشعار نیمایی حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

الهه جیهانی؛ مریم محمودی


بررسی انواع مغالطه در مثنوی «همایون کتاب» غلامحسین شارق یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

زهرا غریب حسینی؛ حسین حسینی امین


تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

آرام رحیمیان؛ مریم مشرف الملک؛ احمد خاتمی


تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره ای نماد انگشتر و بررسی و بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامه نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

محمد امین زاده گوهری؛ مهین دخت فرخ نیا؛ محمد صادق بصیری


واکاوی «تقابل»، در «عدم قطعیت» معنای پست‌مدرنی غزلِ 158 دیوان حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

محمدرضا پاشایی؛ سعید قاسمی پُرشکوه


مقاله ترویجی

تحلیل محتوای کیفی گفتگو با کوه دماوند در شعر معاصر،

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

توران فرخی؛ محمدحسین نیکداراصل


بررسی تأثیر‌پذیری مولانا خالد نقشبندی از زبان و شعر حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

شعیب خسروی؛ الیاس نورایی


مقاله پژوهشی

معانی متفاوت و دیگرگون واژه‌ها و ترکیبات عامیانه در مقالات جلال آل احمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

محمّد صدیقیان؛ رضا فهیمی؛ منیژه فلاحی