دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. فرایند شکل‌گیری ساخت بلاغیِ «عطف وجوه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

فرهاد محمدی


2. بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در «زندگی‌نامۀ خودنوشت» «آن سال‌ها»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

زهره احمدی پور اناری؛ موسی غنچه پور؛ مریم مظفری نژاد راوری


3. تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

مجید دانائی؛ یدالله جلالی پندری؛ مجید پویان


4. بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

محمد پارسانسب؛ حسین بیات؛ فاطمه حسینی اسحق آبادی


5. بررسی شگردها و الگوهای طنزپردازی در اشعار محمد علی افراشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

اسد رجب نواز بیجارپس


6. بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


7. بررسی سبک سازه‌های گروه اسمی و سیر تحول آنها در اشعار نصرالله مردانی ‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

حسین رئیسی؛ محمدرضا نجاریان؛ مهدی ملک ثابت


8. شگردهای زبانی ناصرخسرو در گشایش و رهایش برای انتقال مفاهیم ایدئولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

مریم جعفرزاده؛ رضا شجری


9. آشفتگی مبحث تمثیل در کتابهای آموزشی بلاغت دانشگاهی و بررسی علل و عوامل أن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

عبدالخالق پرهیزی


10. غلبۀ تک صدایی در عشق ورزی شاعران سبک خراسانی (با نگاه به تغزلات فرخی، عنصری و منوچهری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

محمّدموسی شفق


11. تحلیل محتوایی کمی-کیفی عناصر داستانی قصه های رسول پرویزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

محمد موحدی


12. انواع شکواییه در اشعار نیما یوشیج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

سیاف حیاتی؛ محسن ایزدیار


13. بررسی عنصر گفت‌وگو در شعر نسیم شمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

محمّد صبری