دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

عبدالرسول فروتن؛ مرضیه مسیحی‌پور


بررسی و تحلیل عنصر عاطفه در «مجموعه شعر رهروان بی‌برگ» سروده تقی پورنامداریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

احمد سنچولی


مقاله پژوهشی

شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی


بررسی تأثیرپذیری حسین منزوی از غزل‌های حافظ و سعدی بر مبنای نظریۀ ترامتنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

زهرا ابراهیمی؛ سعید حاتمی؛ جلیل شاکری


تحلیل تقابل‌های دوگانه در نشانه‌های اشعار نیمایی حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

الهه جیهانی؛ مریم محمودی


بررسی انواع مغالطه در مثنوی «همایون کتاب» غلامحسین شارق یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

زهرا غریب حسینی؛ حسین حسینی امین


تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

آرام رحیمیان؛ مریم مشرف الملک؛ احمد خاتمی


تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره ای نماد انگشتر و بررسی و بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامه نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

محمد امین زاده گوهری؛ مهین دخت فرخ نیا؛ محمد صادق بصیری


واکاوی «تقابل»، در «عدم قطعیت» معنای پست‌مدرنی غزلِ 158 دیوان حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

محمدرضا پاشایی؛ سعید قاسمی پُرشکوه


مقاله ترویجی

تحلیل محتوای کیفی گفتگو با کوه دماوند در شعر معاصر،

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

توران فرخی؛ محمدحسین نیکداراصل


بررسی تأثیر‌پذیری مولانا خالد نقشبندی از زبان و شعر حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

شعیب خسروی؛ الیاس نورایی


مقاله پژوهشی

معانی متفاوت و دیگرگون واژه‌ها و ترکیبات عامیانه در مقالات جلال آل احمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

محمّد صدیقیان؛ رضا فهیمی؛ منیژه فلاحی


کارکرد ساخت گذرایی در تحلیل تیپ شناسی شخصیت در رمان «ترلان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

بتول واعظ؛ ارسطو میرانی؛ سلمان گودرزی


مقاله ترویجی

نقدی بر کتاب از قبادیان تا یمگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

آرش امرایی


مقاله پژوهشی

نقد زبان حماسی در منظومۀ برزونامه (بخش کهن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

حامد بشیری زیرمانلو


بررسی تطبیقی سبک‌شناختی لایۀ ایدئولوژیک اشعار سیمین بهبهانی و گلرخسار صفی‌آوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

فاطمه مجیدی؛ هادی یاوری؛ افسانه سادات حسینی


تحلیل زیبایی شناسی شهر «بسیلا» مقرّ فرمانروایی طیهورشاه در کوش‏نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

فاطمه حاجی رحیمی؛ سلمان رحیمی؛ حسن شهریاری


بازنمود گفتمان اقتصادی آرمانشهر جوانمردی و عیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

فرامرز خجسته؛ حسین پولادیان؛ محمود آرخی


تحلیل جامعه شناختی تن در گرشاسپنامۀ اسدی طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

منصور نیک پناه؛ جلال الدین گرگیج


تحلیل متن - بافت در تصاویر شعر 23 از احمد شاملو به روش نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

مرادعلی سعادت شعاع؛ سید جواد مرتضایی


کسب و ترک در متون منثور عرفانی تا پایان قرن هفتم (ه.ق) براساس مقتضیات حال و مقام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

راضیه رئیسی نافچی؛ احمد امین؛ جهانگیر صفری


اندیشه وجودی در «شعله‌های آب» از مرتضی مردیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

افسانه شیرشاهی