دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

مقدسه کوچک زاده؛ احمد غنی پور ملکشاه؛ علی اکبر باقری خلیلی؛ قدسیه رضوانیان


«خویش»، و تجلی انواعِ نماد‌های آن در شاهنامۀ نقالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

بهروز اتونی؛ بهزاد اتونی


غزلیات سلمان ساوجی و جهان‌نگری صوفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

داوود واثقی خوندابی


تأویل داستان خضر و موسی بر اساس کتاب بحرالمعانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

یدالله جلالی پندری؛ مریم برمک


مقاله ترویجی

بررسی سرشت «شر» در رمانی از بلقیس سلیمانی براساس آرای دارل کوئن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

ایوب مرادی


مقاله پژوهشی

تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

الهام مظفری ساغند؛ فرزاد قائمی


بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هلیدی و حسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

سید مهدی موسوی نیا؛ زیبا قلاوندی


مقاله ترویجی

تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

عبدالرسول فروتن؛ مرضیه مسیحی‌پور


مقاله پژوهشی

ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

محمد احسن الهادی؛ تنجینه بنت نور


شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

ناصر بهرامی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالناصر نظریانی


بررسی و تحلیل عنصر عاطفه در «مجموعه شعر رهروان بی‌برگ» سروده تقی پورنامداریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

احمد سنچولی


رده‌بندی فرمالیستی آیرونی در داستان‌های کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

امیر حسین زنجانبر


شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی