تعداد مقالات: 192
151. نقش صنعت نفت در ظهور سه نویسندۀ صاحب سبک مکتب داستان نویسی جنوب

دوره 15، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 209-239

سید مهدی نوریان؛ شبنم حاتم پور


152. بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی)

دوره 20، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 217-244

عباس ایزدی؛ شهرزاد نیازی؛ عطامحمد رادمنش


153. بررسی ویژگی‌های زبانی شعر ناب کودک در اشعار رحماندوست

دوره 18، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 219-246

محمود صادق زاده؛ مریم زارع بیدکی


154. نقد و ایراد ناصر خسرو بر نحله‌های فکری

دوره 19، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 219-253

حمید خوارزمی؛ سید امیر جهادی


155. بازتاب وقایع و شخصیت های تاریخی در شعر سبک خراسانی؛ با تاکید بر اشعار فرخی سیستانی و منوچهری

دوره 20، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 219-253

زهره زرنگار؛ مجید پویان؛ یدالله جلالی پتدری


156. بررسی شگردهای طنز موقعیّت در داستان مدیر مدرسه

دوره 20، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 221-248

راضیه فانی اسکی؛ فیروز فاضلی


158. تحلیل نشانه-معناشناسی داستان سکینه بانو از مجموعة اسکندرنامة منوچهرخان حکیم

دوره 17، شماره 32، بهار 1395، صفحه 233-260

کبری بهمنی؛ ذوالفقار علامی؛ علی عباسی


159. آسیب شناسی نظام تربیّتی خانقاهی صوفیه*

دوره 14، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 241-270

مریم شعبانزاده


160. نقد جامعه‌شناختی سیمای محمود غزنوی در شعر عطّار

دوره 19، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 247-270

مصطفی سالاری


161. بررسی تحلیلی روایتی نقّالی از فرامرز نامه

دوره 17، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 249-271

عظیم جباره ناصرو


162. اضطرابهای هستی شناسانه ناصرخسرو

دوره 15، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 257-285

کیانوش دانیاری؛ علی نوری


163. نمایة قصّه‌های پیامبران بر اساس نظریة تودوروف (نمونه: قصّة کودکی موسی)

دوره 16، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 258-233

محسن نصیری؛ محمد غلامرضایی؛ مریم مشرف الملک


164. ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیراومانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

محمدرضا پاشایی؛ هادی دهقانی؛ حجت کجانی حصاری


165. تحلیل برخی عناصر روانی شعر وقوع برمبنای مکتب هورنای

دوره 14، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 227-255

مینا آینده؛ علی تسلیمی


166. ردپای داستان قرآنی ابراهیم(ع)در مژگان سیه حافظ

دوره 13، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 233-263

علی نظری


167. آمیختگی شطح با کاریکلماتور در نثر احمدعزیزی

دوره 15، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 239-266

لیلا درویشعلی پورآستانه؛ علی صفایی


168. نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن

دوره 20، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 249-284

نوش آفرین کلانتر؛ طاهره صادقی تحصیلی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری


169. خرده گیری شتابزدة ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال لاهوری

دوره 17، شماره 32، بهار 1395، صفحه 261-278

منصور نیک پناه؛ یوسف شیخ زاده


170. «فرایند فردیّت» در حماسۀ بهمن نامه*

دوره 14، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 271-300

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان


171. نمایه ها: نویسندگان/ عنوان

دوره 19، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 271-273


172. نمادشناسی جامه‌های سرخ در ادب فارسی (از آغاز تا دورة مشروطه)

دوره 18، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 274-272

منصوره عرب؛ میر جلال الدین کزازی


173. زبان محوری و نقش آن در نوآوری‌های شعر سپید و شعر حجم

دوره 17، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 275-304

حمید جعفری قریه علی؛ نرگس باقری ملاحسنعلی؛ الهه جعفری هرفته


174. بررسی معانی خطاب در ساقی‌نامه‌های نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

لیلا گلوی؛ احمد رضا کیخا فرزانه


175. زمانه و خویشکاری آن در شعرناصرخسروقبادیانی

دوره 14، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 257-278

ذبیح الله فتحی فتح