بازگشت فرّخی به تاریخ و افسانه

نوع مقاله : نمایه

نویسنده

استاد بازنشسته وزارت آموزش و پرورش

10.29252/kavosh.2002.2229

چکیده

اگر چه اشاره شاعران به حوادث تاریخی و افسانه‌های بومی و اسطوره‌های قومی امری معمول و معهود به نظر می‌رسد، ولی برخورد برخی از شعرا با اینگونه اشارات و تلمیحات برجستگی خاصی دارد. شادروان فرّخی یزدی از جمله شاعران معاصر ایران است که در کنار بزرگانی همچون وحید، بهار و ادیب‌الممالک، توجه نسبتاً زیادی به مضامین تاریخی و اسطوره‌ای دارد. انگیزة این توجه که با نهضت مشروطه سرعت بیشتری پیدا کرده مشاهدة ضعف و زبونی حاکمان عصر در برابر اجانب و تجربه عقب ماندگی کشور و نظام حکومتی خود در مقایسه با سایر ملل و دُول بوده است.
در این مقاله ضمن توضیح اصل تلمیحات تاریخی و افسانه‌ای دیوان فرّخی، به کیفیت اشارة شاعر به این موارد و انگیزه‌ها و نوع برخورد او با هر مورد پرداخته شده و نمونه‌های متعددی از این تلمیحات عرضه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farrokhi's Focus on History and Legends

نویسنده [English]

  • Ali Soltani Gerdfaramarzy
Retired professor of the Ministry of Education
چکیده [English]

 
Poets have typically made their reference to historical events, folk stories, and national myths. However, some have focused on these issues in a very outstanding manner.
Farrokhi Yazdi, the late poet, is the one who- like his contemporaries vahid, Bahar, and Adib Al-Mamalek - has paid special attention to historical and mythological concepts. Motivated further by Mashruteh (Constitution) movement, he pointed his poetry at the servility of the rulers of his time to foreigners and the resulting backwardness of the country.
Picking the historical and mythological hints in Farrokhi's anthology, the present article explains the poet's motifs as well as the literary approach he adopts to his subject matters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian mythology
  • Shahnameh
  • Farrokhi Yazdi
  • historical figures of Iran