بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهر کرد

2 دانشیار دانشگاه شهر کرد

3 استادیار دانشگاه شهر کرد

چکیده

                                                                                                                            
شاهنامه فردوسی از شاهکارهای ادبی جهان و بزرگترین میراث فرهنگی ایرانیان است. این کتاب آکنده از مسایل و آموزه‌های اخلاقی، فرهنگی و تربیتی است. بهره­مندی از این مفاهیم و آموزه‌ها تنها مختص گروه خاصی از جامعه (بزرگسالان) نیست بلکه نوجوانان برای آشنایی با هویت ملی خود به پیوند عمیقی با شاهنامه نیاز دارند. شاهنامه، نوجوانان را با تمدن، فرهنگ و گذشته پر افتخار کشور خویش آشنا می‌سازد. این آشنایی و ارتباط درگرو انجام بازنویسی­های مناسب و خلاق از این اثر ارزشمند است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه چند متن بازنویسی شده(ساده و خلاق) از شاهنامه فردوسی، از دیدگاه اصول مهم داستانی (طرح، شخصیت­پردازی، درون مایه، زاویه دید، صحنه­پردازی) برای ارزیابی تفاوت­ها و شباهت­های ساختاری متن اصلی با متن بازنویسی شده و دست یافتن به اصول و شیوه‌های بازنویسی خلاق و مناسب برای گروه سنی نوجوان است.
                                                                                             

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of Short Stories in Some of the Regenerated Stories of Shahnameh: A Useful Source for the Adolescents

نویسندگان [English]

  • Sajjad Najafi Behzadi 1
  • Jahangir Safari 2
  • Masoud Rahimi 3
1 ph.D Candidate of Shahrekord University
2 Associate of Shahrekord University
3 Assistant Professor of Shahrekord Unhversity
چکیده [English]

Shahnameh is one of the best Iranian cultural heritage sources and one
of the literary master works in the world. This book is full of moral, cultural
and deductive teaching which are of great benefit not only to adults but
also
adolescents who need to be familiar with Shahnameh to get acquainted with
their national identity. Shahnameh familiarizes adolescents with the
civilization, cultural and glorious history of Iran. This familiarity
necessitates innovative rewriting of
this valuable work. This study thus aims
to compare a number of regenerated texts of Shahnameh in terms of the
major story principles, (plot, characterization, theme and point of view) to
investigate the differences and similarities of the structures of th
e original
texts with the regenerated ones in order to determine principles and
methods of innovative regeneration and simplification beneficial to
adolescents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Elements of Short Stories
  • Shahnameh
  • Cultural heritage