نمایه نویسندگان

آ

 • آینده، مینا تحلیل برخی عناصر روانی شعر وقوع برمبنای مکتب هورنای [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 227-255]

ا

 • ایازی، فریبا بررسی تطبیقی الگوهای عشق ممنوع (سودابه و سیاوش،زلیخاو یوسف و فدر و هیپولیت) [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 175-201]
 • ابراهیمی دینانی، آرزو کمال در مشرب عرفانی عزیزالدین نسفی * [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 103-146]
 • اتونی، بهزاد «فرایند فردیّت» در حماسۀ بهمن نامه* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 271-300]
 • احمدی، محمدنبی کارکردهای بلاغی ترجمه در شکل گیری ساختار تفسیر عرفانی [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 67-100]
 • اخیانی، جمیله ناهمخوانی های ساختار داستان در ویس و رامین [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 305-320]
 • اظهری، محبوبه تحلیل روانشناسانۀ آموزه­ های مثنوی جمشید و خورشید بر رشد روانی مخاطبان کودک و نوجوان [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 341-367]

ب

 • براتی، محمود بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه * [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 77-102]
 • بهنام، مینا روایت شناسی داستان فرود سیاوش [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 9-34]

پ

 • پژهان، هدی تقابل­های معنایی در اشعار اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 147-166]
 • پور مختار، محسن تأثیر شعر شعرا بر اشعار جلال الدین حافظ سعد تبریزی [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 369-394]

ت

 • تسلیمی، علی تحلیل برخی عناصر روانی شعر وقوع برمبنای مکتب هورنای [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 227-255]

ج

 • جبری، سوسن کارکردهای بلاغی ترجمه در شکل گیری ساختار تفسیر عرفانی [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 67-100]
 • جوکار، منوچهر بررسی شعر موج ناب فارسی؛ از سرآغاز تا سرانجام [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 203-225]

ح

خ

 • خسروی، اشرف بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه * [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 77-102]

د

 • دسپ، سیدعلی فراز و فرود اسطوره در ادب فارسی پس از عصرحافظ [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 279-304]

ر

 • رحیمی، مسعود بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 201-239]
 • روزبه، محمدرضا بررسی تطبیقی الگوهای عشق ممنوع (سودابه و سیاوش،زلیخاو یوسف و فدر و هیپولیت) [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 175-201]
 • روضاتیان، سیده مریم بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه * [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 77-102]

س

 • سلمانی، حمید رضا ناهمخوانی های ساختار داستان در ویس و رامین [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 305-320]

ش

 • شریفیان، مهدی «فرایند فردیّت» در حماسۀ بهمن نامه* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 271-300]
 • شعبانزاده، مریم آسیب شناسی نظام تربیّتی خانقاهی صوفیه* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 241-270]

ص

 • صفری، جهانگیر بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 201-239]

ط

 • طالبیان، یحیی آفرینش طنز و مطایبه در کلیله و دمنه* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 167-200]

ف

ق

 • قاسم زاده، سید علی نقد پسااستعماری داستان بلند «سرگذشت کندوها» نوشتة آل احمد* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 45-73]
 • قبادی، حسینعلی فراز و فرود اسطوره در ادب فارسی پس از عصرحافظ [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 279-304]

گ

م

 • محمدی، حسین بررسی مقایسه ای شعر حافظ وهوشنگ ابتهاج(ه-ا-سایه) [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 121-146]
 • ملک ثابت، محمد رضا انتساب کتاب دستورالوزاره به خواجه نظام الملک یاعدنی طوسی [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 9-44]

ن

 • نبی لو، علیرضا بررسی ساختارروایی داستان کودکان بر مبنای نظریه گریماس [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 147-173]
 • نجفی بهزادی، سجاد بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 201-239]
 • نزهت، بهمن بررسی " تحقیق و تقلید"در عرفان و تصوف اسلامی [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 35-67]
 • نیکوبخت، ناصر بررسی مقایسه ای شعر حافظ وهوشنگ ابتهاج(ه-ا-سایه) [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 121-146]

و

 • وفایی، عباسعلی بررسی " تحقیق و تقلید"در عرفان و تصوف اسلامی [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 35-67]

ی

 • یاحقی، محمد جعفر روایت شناسی داستان فرود سیاوش [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 9-34]
 • یاری، علی بررسی شعر موج ناب فارسی؛ از سرآغاز تا سرانجام [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 203-225]
 • یعقوبی، پارسا واژه هوش در نی نامه [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 101-119]