نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی جویباری، عسکری بررسی بازتاب الفاظ و مضامین مربوط به سیّد و مترادف ىای آن در ادب فارسی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 153-183]
 • احمدی، جمال انتساب طریق‌التّحقیق به حکیم سنایی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 63-87]
 • احمدی پور اناری، زهره موسیقی کلمه و آهنگ کلام در کتاب «روزها [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 41-67]
 • اصغری بایقوت، یوسف توجّه به قرینه‌های همسان در تصحیح اشعار عربی خاقانی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 89-111]
 • اکبرزاده، میترا تحلیل ساخت و معنا در مصباح‌الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 205-171]
 • اورک موردغفاری، پریسا منظومة «ایرج و هوبره» قاسم لاربن مازندرانی و تطبیق ساختاری آن با مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 97-127]

ب

 • بزرگ بیگدلی، سعید بررسی نسبت عقل با عشق در غزل‌های عطّار، بر اساس نظریة استعارة شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 185-217]
 • بهنام فر، محمد بررسی تطبیقی مفهوم بخت و کنش در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 95-124]

پ

 • پیروز، غلامرضا تضّاداندیشی در مضمون مرگ در شعر رمانتیک فارسی (با تأکید بر اشعار نصرت رحمانی و سهراب سپهری) [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 197-228]

ت

 • تجویدی، غلامرضا نگرشی بر جامعه‌شناسی تولید آثار ادبی بین سال‌های1320 تا 1345با تکیه بر ترجمة‌ رمان [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 65-97]

ج

 • جهادی، سید امیر نقد و ایراد ناصر خسرو بر نحله‌های فکری [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 219-253]
 • جوان بخت، مهدی بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 149-177]

ح

 • حیات داودی، فاطمه تحلیل ساخت و معنا در مصباح‌الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 205-171]
 • حاجی آقا بابایی، محمد رضا تحلیل پرسش‌محور شعر «هنوز در فکر آن کلاغم» احمد شاملو [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 143-203]
 • حیدری، علی کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 47-77]
 • حیدری، مهدی شواهد تاریخی تأثیرپذیری صورتگرایانة حافظ از ابن‌عربی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 9-40]
 • حسینی آبباریکی، سید آرمان روایت گورانیِ داستان جمشید و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 207-245]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 47-77]
 • حمیدی، محمود رمزگشایی اعداد در «گرشاسب‌‌نامه» [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 175-206]

خ

 • خدادادی، محمد اولیای مستور در آثار فارسی بزرگان طریقت مولویّه [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 79-117]
 • خوارزمی، حمید نقد و ایراد ناصر خسرو بر نحله‌های فکری [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 219-253]

د

 • دارابی امین، مینا بررسی نقل قول در گفتمان رواییِ داستان‌های جلال آل احمد با تکیه بر آراء «ژرار ژنت» و «دومینیک منگنو» [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 31-64]
 • دلپذیر، زهرا بررسی تطبیقی مفهوم بخت و کنش در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 95-124]
 • دین محمدی کرسفی، نصرت الله مقایسة شعر «عشق بتان» رشید وطواط با شعر «ذخیرة» آپولینر [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 33-61]

ر

 • راشد محصل، محمد رضا بررسی تطبیقی مفهوم بخت و کنش در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 95-124]
 • رحیمی هرسینی، بهنوش کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 47-77]
 • رضایی، مهناز بررسی نقل قول در گفتمان رواییِ داستان‌های جلال آل احمد با تکیه بر آراء «ژرار ژنت» و «دومینیک منگنو» [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 31-64]
 • رفیعی مقدم، هما تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیّه‌های مسعود سعد، فرّخی یزدی و محمّدتقی بهار [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 129-160]
 • رنجبر، ابراهیم نظریّات ادبی دکتر غلامحسین یوسفی دربارة صورت و معنی شعر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 69-94]

ز

 • زارع جیرهنده، سارا تضّاداندیشی در مضمون مرگ در شعر رمانتیک فارسی (با تأکید بر اشعار نصرت رحمانی و سهراب سپهری) [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 197-228]
 • زمانی، سارا انتساب طریق‌التّحقیق به حکیم سنایی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 63-87]

س

 • سالاری، مصطفی نقد جامعه‌شناختی سیمای محمود غزنوی در شعر عطّار [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 247-270]
 • سنگری، محمدرضا بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن کریم [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 207-231]

ش

 • شاهرخی، فرنگیس بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن کریم [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 207-231]

ص

 • صادقی، اسماعیل بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن کریم [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 207-231]
 • صادقیان، فتانه کیفیّت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره‌ به حماسه [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 113-142]
 • صحرایی، قاسم کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 47-77]
 • صفاری، محمد شفیع کیفیّت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره‌ به حماسه [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 113-142]

ط

 • طاهری، قدرت الله بررسی نسبت عقل با عشق در غزل‌های عطّار، بر اساس نظریة استعارة شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 185-217]

ع

 • عالی، احمد بررسی نوآوری‏ها و شگردهای زبانی رایج در غزل شاعران جوان دهة هشتاد [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 125-152]

غ

 • غفوری، رضا آذر برزین در متون پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 9-32]
 • غلامرضایی، فرزانه بررسی نسبت عقل با عشق در غزل‌های عطّار، بر اساس نظریة استعارة شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 185-217]
 • غلامرضایی، محمد تحلیل زمان روایی لیلی ومجنون براساس نظریۀ ژنت [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 9-46]

ق

 • قاسم زاده، سید علی کیفیّت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره‌ به حماسه [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 113-142]
 • قربانی، فاطمه تحلیل زمان روایی لیلی ومجنون براساس نظریۀ ژنت [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 9-46]

ک

 • کافی، غلامرضا بررسی نوآوری‏ها و شگردهای زبانی رایج در غزل شاعران جوان دهة هشتاد [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 125-152]

گ

 • گلی، احمد روایت گورانیِ داستان جمشید و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 207-245]

م

 • محققی، عبدالمجید تحلیل ساخت و معنا در مصباح‌الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 205-171]
 • محمودی، علیرضا بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 149-177]
 • مدنی، امیرحسین «بسط عارفانه» و شیوه‌های دستیابی به آن در سلوک عرفانی (با تأکید بر شیوه‌های بسط ابوسعید ابوالخیر و روزبهان بقلی) [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 119-148]
 • میر، محمد بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 149-177]
 • مرادی، محمد بررسی نوآوری‏ها و شگردهای زبانی رایج در غزل شاعران جوان دهة هشتاد [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 125-152]
 • مشتاق مهر، رحمان تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیّه‌های مسعود سعد، فرّخی یزدی و محمّدتقی بهار [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 129-160]
 • مشتاق مهر، رحمان روایت گورانیِ داستان جمشید و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 207-245]
 • مشرّف، مریم رویکرد باطنی برهان‌الدّین محقّق ترمذی و تأثیر آن در آثار مولوی [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 9-30]
 • معاذاللهی، پروانه نگرشی بر جامعه‌شناسی تولید آثار ادبی بین سال‌های1320 تا 1345با تکیه بر ترجمة‌ رمان [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 65-97]

ن

 • نیک روز، یوسف رمزگشایی اعداد در «گرشاسب‌‌نامه» [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 175-206]
 • نیکوبخت، ناصر بررسی نسبت عقل با عشق در غزل‌های عطّار، بر اساس نظریة استعارة شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 185-217]
 • نمک کوبی، فائزه اولیای مستور در آثار فارسی بزرگان طریقت مولویّه [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 79-117]

و

 • واعظ، بتول تحلیل پرسش‌محور شعر «هنوز در فکر آن کلاغم» احمد شاملو [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 143-203]
 • وحدانی فر، امید سرعتِ روایت در رمان «آن بیست و سه نفر» بر اساس نظریّة ژنت [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 229-263]