نمایه نویسندگان

ا

 • ایرانی، محمّد بررسی مقایسه‌ای انواع فرایندهای فعلی به‌کاررفته در دیباچۀ آثار شهاب‌الدّین خُرندزی زیدری و عطاملک جوینی، با رویکرد زبان‌شناسی نقشگرای نظام‌مند [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 97-122]
 • اسمی، مهدی بررسی پژوهش‌های عطّارشناسی در حوزه مقالات (‌1370 تا 1397) [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 69-96]
 • اشرف زاده، رضا بررسی روایت نقّالان از داستان رستم و اسفندیار [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 241-263]
 • امانی آستمال، رستم بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 211-242]

ب

 • بیات، حسین درک نادرست معنای «کُرد» در شاهنامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 191-209]
 • بارانی، محمد ساختار طرح در «نمایشنامه وکروم اروشی» بر اساس بوطیقای ارسطو [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 85-122]
 • باقری، غلامعلی کتاب‌شناسی توصیفی -تحلیلی مقالات فارسی مرتبط با سیمین دانشور از سال 1340تا 1396 خورشیدی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 131-159]
 • براتی، محمود بررسی و تحلیل حوزۀ نفوذ طرز وحشی بافقی در شعر فارسی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 123-162]
 • بنی طالبی، امین ارتباط های غیرکلامی در داستان رستم و سهراب فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 169-206]

پ

 • پاشایی، محمدرضا ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیرالدین اومانی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 189-214]
 • پری زاده، نسیم بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 211-242]
 • پروین گنابادی، بهرام تحلیل اصطلاح «بخت» در منظومۀ «هفت پیکر» از منظر تقدیرگرایی زروانی، بانگاهی به نظریۀ تحلیل‌گفتمان [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 123-149]

ت

 • تقوی، محمد بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس» [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 43-68]
 • تقوی، محمد آسیب شناسی مقالات عطار پژوهی در حوزۀ ادبیّات تطبیقی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 69-98]

ج

 • جبری، سوسن نمود کهن‌الگوها در افسانه‌های مردم ایران [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 35-68]
 • جعفری، علی اکبر زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب فارسی (1135- 932هـ . ق.) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 9-41]
 • جلالی پندری، یدالله بررسی اندیشۀ مادّی گرایی در شعر احمد شاملو [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 87-116]
 • جلالی پندری، یدالله لطافت غزلوار در قصاید سعدی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 153-188]

ح

 • حسامی، مرمر تحلیل اصطلاح «بخت» در منظومۀ «هفت پیکر» از منظر تقدیرگرایی زروانی، بانگاهی به نظریۀ تحلیل‌گفتمان [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 123-149]
 • حسینی، مریم تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 9-42]
 • حمزوی، یاسر بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و همراه‌های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 139-168]

خ

 • خانی، نسرین بررسی مقایسه‌ای انواع فرایندهای فعلی به‌کاررفته در دیباچۀ آثار شهاب‌الدّین خُرندزی زیدری و عطاملک جوینی، با رویکرد زبان‌شناسی نقشگرای نظام‌مند [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 97-122]
 • خراسانی، محبوبه بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و همراه‌های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 139-168]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم ساختار طرح در «نمایشنامه وکروم اروشی» بر اساس بوطیقای ارسطو [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 85-122]

د

 • دادبه، اصغر تحلیل اصطلاح «بخت» در منظومۀ «هفت پیکر» از منظر تقدیرگرایی زروانی، بانگاهی به نظریۀ تحلیل‌گفتمان [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 123-149]
 • دانشور، حکیمه بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس» [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 43-68]
 • دمشقی خیابانی، بهمن بررسی روایت نقّالان از داستان رستم و اسفندیار [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 241-263]
 • دهقانی، هادی ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیرالدین اومانی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 189-214]

ر

 • رادمنش، عطا محمد بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و همراه‌های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 139-168]
 • ریحانی، سید محمود بررسی و تحلیل حوزۀ نفوذ طرز وحشی بافقی در شعر فارسی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 123-162]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بررسی سیر تطوّر و کارکیایی های سیمرغ در گسترۀ ادب حماسی، طومارهای نقّالی و ادب عامّه [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 43-86]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 9-40]
 • رویانی، وحید سنّت حماسه سرایی در قیصرنامه ادیب پیشاوری [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 207-239]
 • رودگر، محمد خاستگاه کرامات اولیا در هستی‌شناسی عرفانی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 99-130]

ز

 • زندوانیان، احمد شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی درادبیات کودکان گروه سنی «ب» با استفاده از روش تحلیل محتوا [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 163-188]

س

 • سالاری، قاسم کتاب‌شناسی توصیفی -تحلیلی مقالات فارسی مرتبط با سیمین دانشور از سال 1340تا 1396 خورشیدی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 131-159]
 • سلحشور، فاطمه بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و همراه‌های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 139-168]

ش

 • شکری، یدالله رخدادهای ادبی در عناوین «خبر بیست و سی» (از سطوح بلاغیِ عبارات تا ظرافت های ادبی) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 117-137]

ص

 • صادقی، مهدی لطافت غزلوار در قصاید سعدی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 153-188]
 • صادقی نقدعلی، محمد جواد بررسی اندیشۀ مادّی گرایی در شعر احمد شاملو [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 87-116]
 • صالحی نیا، مریم بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس» [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 43-68]

ع

 • عبادی جمیل، سعید درک نادرست معنای «کُرد» در شاهنامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 191-209]
 • علیزاده، ناصر بررسی پژوهش‌های عطّارشناسی در حوزه مقالات (‌1370 تا 1397) [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 69-96]

ف

 • فراهانی، رقیه روش ها و انگیزه های تحوّل انواع ادبی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 189-226]
 • فرضی، حمیدرضا بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 211-242]
 • فهیمی، رضا همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 255-289]
 • فولادی، علیرضا روش ها و انگیزه های تحوّل انواع ادبی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 189-226]

ق

 • قبادی، حسین علی تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 9-42]
 • قبول، احسان آسیب شناسی مقالات عطار پژوهی در حوزۀ ادبیّات تطبیقی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 69-98]
 • قدیری، زهره زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب فارسی (1135- 932هـ . ق.) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 9-41]

ک

 • کیان، مریم شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی درادبیات کودکان گروه سنی «ب» با استفاده از روش تحلیل محتوا [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 163-188]
 • کجانی حصاری، حجت ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیرالدین اومانی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 189-214]
 • کجباف، علی اکبر زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب فارسی (1135- 932هـ . ق.) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 9-41]
 • کیخا فرزانه، احمد رضا بررسی معانی خطاب در ساقی‌نامه‌های نظامی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 215-241]
 • کریم زاده، زهرا وصف در خداوندنامه صبای کاشانی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 9-33]
 • کهدویی، محمدکاظم وصف در خداوندنامه صبای کاشانی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 9-33]
 • کیوانپور، مرجان بررسی سیر تطوّر و کارکیایی های سیمرغ در گسترۀ ادب حماسی، طومارهای نقّالی و ادب عامّه [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 43-86]

گ

 • گلوی، لیلا بررسی معانی خطاب در ساقی‌نامه‌های نظامی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 215-241]
 • گنج کریمی، الهام آسیب شناسی مقالات عطار پژوهی در حوزۀ ادبیّات تطبیقی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 69-98]

م

 • مرتضوی، سیدجمال الدین ارتباط های غیرکلامی در داستان رستم و سهراب فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 169-206]
 • میرحسینی نیری، فاطمه سادات شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی درادبیات کودکان گروه سنی «ب» با استفاده از روش تحلیل محتوا [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 163-188]
 • مشاهری فرد، عطیه تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 9-42]
 • مشفقی، آرش بررسی پژوهش‌های عطّارشناسی در حوزه مقالات (‌1370 تا 1397) [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 69-96]
 • ملک پور، سیده زهرا بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 9-40]
 • ملک ثابت، مهدی بررسی اندیشۀ مادّی گرایی در شعر احمد شاملو [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 87-116]
 • ملک ثابت، مهدی کارکردهای عرفانی تلمیحات و اقتباس های قرآنی سلطان‌ولد در عرصۀ غزل [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 41-84]
 • مهتدیانی، کاظم وصف در خداوندنامه صبای کاشانی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 9-33]

ن

 • نامدار، قاسم رخدادهای ادبی در عناوین «خبر بیست و سی» (از سطوح بلاغیِ عبارات تا ظرافت های ادبی) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 117-137]
 • نبئی، مینا همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 255-289]
 • نجاریان، محمدرضا لطافت غزلوار در قصاید سعدی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 153-188]
 • نجفی بهزادی، سجاد بازنویسی خلاق یا ساده؟ (بررسی داستان‌های بازنویسی شده ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون) [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 161-190]
 • نیکدار اصل، محمد حسین کتاب‌شناسی توصیفی -تحلیلی مقالات فارسی مرتبط با سیمین دانشور از سال 1340تا 1396 خورشیدی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 131-159]
 • نیکویی، علیرضا تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 9-42]

و

 • واثقی خوندابی، داوود کارکردهای عرفانی تلمیحات و اقتباس های قرآنی سلطان‌ولد در عرصۀ غزل [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 41-84]
 • وحدانی فر، امید بررسی ساختار و درونمایۀ رباعیّات انوری [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 227-254]
 • وظیفه دان ملاشاهی، فاطمه ساختار طرح در «نمایشنامه وکروم اروشی» بر اساس بوطیقای ارسطو [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 85-122]