دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 1-228 (پاییز وزمستان 1393) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی موضوعات غنایی در منظومه حماسی عاشقانه سام نامه

صفحه 9-43

کوروش منوچهری؛ علی اصغر باباصفری


2. نام شناسی شخصیت های قصه های عامیانه فارسی (با تکیه بر فیروز شاه نامه)

صفحه 45-87

زهراسادات طاهری قلعه نو؛ حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری


6. مجدهمگر و نقد شعر

صفحه 187-223

روح الله خادمی؛ محمد حسین کریمی


7. نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر

صفحه 225-256

محمود آقابیژنی؛ اسماعیل صادقی؛ سید جمال الدین مرتضوی