دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، پاییز 1393 
3. بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه *

صفحه 77-102

اشرف خسروی؛ محمود براتی؛ سیده مریم روضاتیان


6. آفرینش طنز و مطایبه در کلیله و دمنه*

صفحه 167-200

نجمه حسینی سروری؛ یحیی طالبیان


12. تأثیر شعر شعرا بر اشعار جلال الدین حافظ سعد تبریزی

صفحه 369-394

مژده حاج احمدی پور رفسنجانی؛ محسن پور مختار