دوره و شماره: دوره 16، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 1-236 (بهار وتابستان 1394) 
3. شخصیّت پردازی با رویکرد روانشناختی در داستان سیاوش

صفحه 67-106

فخری زارعی؛ سید کاظم موسوی؛ غلامحسین مددی


4. بازتاب عناصراقلیمی در داستانهای روستایی امین فقیری

صفحه 103-162

قاسم سالاری؛ علیرضا شانظری؛ شکریه یوسفی نیا


6. بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در غزلیّات‌ حافظ

صفحه 195-232

اکبر صیادکوه؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری