کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی (KAVOSH) - پرسش‌های متداول