دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

بررسی تأثیر‌پذیری مولانا خالد نقشبندی از زبان و شعر حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

شعیب خسروی؛ الیاس نورایی


نقدی بر کتاب از قبادیان تا یمگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

آرش امرایی


مقاله پژوهشی

تحلیل متن - بافت در تصاویر شعر 23 از احمد شاملو به روش نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

مرادعلی سعادت شعاع؛ سید جواد مرتضایی


کسب و ترک در متون منثور عرفانی تا پایان قرن هفتم (ه.ق) براساس مقتضیات حال و مقام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

راضیه رئیسی نافچی؛ احمد امین؛ جهانگیر صفری


آیا تلفظ مصوّت‌های زبان فارسی در دوران معاصر تغییر کرده است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

عبدالخالق پرهیزی


مقایسۀ ‌ذهنیّت ‌غنایی ‌نظامی‌گنجوی ‌وخواجوی‌کرمانی ‌با ‌تکیه ‌بر‌«لیلی‌ و مجنون وگل‌ و نوروز»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

مرتضی خوش نیت؛ شهروز جمالی؛ مرتضی رزاق پور


طرح منحصر به فرد سیر و سلوک عرفانی در منظومه هفت پیکر نظامی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

رضا واعظی؛ مهدی محبتی؛ امیر مؤمنی هزاوه؛ قربان ولیئی


درآمدی بر روشهای علم شناسی مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

رضا روحانی


ملاحظات بینامتنی در شعر و زندگی خاقانی و بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

نعیم مراونه؛ نصراله امامی


بررسی الگوی زن غربی و تأثیر آن بر محیط زیست ایران در رمان «داستان یک شهر» احمد محمود با نگاهی به گفتمان قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

اسد آبشیرینی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ منوچهر جوکار؛ فاطمه حیات داوودی


«گودرز» در روایت‌های عامیانة شاهنامه و طومارهای نقالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

بهزاد اتونی


حجاج بن یوسف زیر تیغ سعدی؛ حکایتی از بوستان سعدی و درنگی در ریشه‌های تاریخی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

نجف جوکار


تحلیل ِ کاربردِ ساز بربط در شعر فارسی بر اساس سبک‌شناسی پیکره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

احمد رضایی؛ مسعود معظمی گودرزی


بررسی سیر ابهام در بلاغت اسلامی و تحلیل انواع آن در متون ادبی (مطالعۀ موردی؛ غزلیّات حافظ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

محمد فاطمی منش


مقاله ترویجی

نگاهی دیگر به تذکرة مدایح الحسینیّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

حسین مسجدی


مقاله پژوهشی

تحلیل معناشناختیِ چند بیت از خاقانی شروانی با رویکردی انتقادی به شروح پیشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


گونه‌شناسی داستان: بازشناسی ایدئولوژی سیاسی صادق چوبک، در بستر نقیضۀ تمثیلی«اسائۀ ادب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

زهره نیک سیر؛ حسین حسن پور آلاشتی


مقدّمه در ترازو (مطالعه‌ای دربارة اهمیّت و کارکرد «مقدّمات» کتب عبدالحسین زرّین‌کوب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

امیرحسین مدنی


ترکیبات: سازه‌های ایجازی در زبان شعری نظامی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

نرگس اسکویی


استعاره‌های مفهومی مرگ در داستان سیاوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

امید وحدانی فر؛ رضا یوسفیان


تبیین کنش شخصیت‌ها در دوراهی‌های اجتماعی در شاهنامه با تأکید بر نظریۀ انتخاب عقلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

ابراهیم ظاهری عبده وند


ماشین نوشته ها: زمینه ساز نوعی خرده ژانر در ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

مصطفی صدیقی


منازل و مقامات سیر و سلوک در مشرب عرفانی شیخ روزبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

فاطمه طوبایی؛ محمد یوسف نیری


مطالعة تبارشناسانة ساخت‌مایة عرفان با تکیه بر حکایت «شهر دوشیزه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

طیبه وطن پرست پاریزی؛ فاطمه کوپا


منابع اشعارِ سرگردانِ متن نزهه‌العقول فی‌لطایف‌الفصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

امین یعقوبی؛ محمدرضا روزبه؛ صفیه مرادخانی؛ علی نوری