دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیرپذیری حسین منزوی از غزل‌های حافظ و سعدی بر مبنای نظریۀ ترامتنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

زهرا ابراهیمی؛ سعید حاتمی؛ جلیل شاکری


واکاوی «تقابل»، در «عدم قطعیت» معنای پست‌مدرنی غزلِ 158 دیوان حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

محمدرضا پاشایی؛ سعید قاسمی پُرشکوه


مقاله ترویجی

تحلیل محتوای کیفی گفتگو با کوه دماوند در شعر معاصر،

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

توران فرخی؛ محمدحسین نیکداراصل


بررسی تأثیر‌پذیری مولانا خالد نقشبندی از زبان و شعر حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

شعیب خسروی؛ الیاس نورایی


مقاله پژوهشی

معانی متفاوت و دیگرگون واژه‌ها و ترکیبات عامیانه در مقالات جلال آل احمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

محمّد صدیقیان؛ رضا فهیمی؛ منیژه فلاحی


مقاله ترویجی

نقدی بر کتاب از قبادیان تا یمگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

آرش امرایی


مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی سبک‌شناختی لایۀ ایدئولوژیک اشعار سیمین بهبهانی و گلرخسار صفی‌آوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

فاطمه مجیدی؛ هادی یاوری؛ افسانه سادات حسینی


تحلیل زیبایی شناسی شهر «بسیلا» مقرّ فرمانروایی طیهورشاه در کوش‏نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

فاطمه حاجی رحیمی؛ سلمان رحیمی؛ حسن شهریاری


بازنمود گفتمان اقتصادی آرمانشهر جوانمردی و عیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

فرامرز خجسته؛ حسین پولادیان؛ محمود آرخی


تحلیل جامعه شناختی تن در گرشاسپنامۀ اسدی طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

منصور نیک پناه؛ جلال الدین گرگیج


تحلیل متن - بافت در تصاویر شعر 23 از احمد شاملو به روش نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

مرادعلی سعادت شعاع؛ سید جواد مرتضایی


کسب و ترک در متون منثور عرفانی تا پایان قرن هفتم (ه.ق) براساس مقتضیات حال و مقام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

راضیه رئیسی نافچی؛ احمد امین؛ جهانگیر صفری


اندیشه وجودی در «شعله‌های آب» از مرتضی مردیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

افسانه شیرشاهی


آیا تلفظ مصوّت‌های زبان فارسی در دوران معاصر تغییر کرده است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

عبدالخالق پرهیزی


مقایسۀ ‌ذهنیّت ‌غنایی ‌نظامی‌گنجوی ‌وخواجوی‌کرمانی ‌با ‌تکیه ‌بر‌«لیلی‌ و مجنون وگل‌ و نوروز»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

مرتضی خوش نیت؛ شهروز جمالی؛ مرتضی رزاق پور


گستاخی دیوانگان در برابر خدا ، ترجمان اندیشه های عطار( زمینه ها و علل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

حسین آقاحسینی


طرح منحصر به فرد سیر و سلوک عرفانی در منظومه هفت پیکر نظامی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

رضا واعظی؛ مهدی محبتی؛ امیر مؤمنی هزاوه؛ قربان ولیئی


درآمدی بر روشهای علم شناسی مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

رضا روحانی


ملاحظات بینامتنی در شعر و زندگی خاقانی و بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

نعیم مراونه؛ نصراله امامی


بررسی الگوی زن غربی و تأثیر آن بر محیط زیست ایران در رمان «داستان یک شهر» احمد محمود با نگاهی به گفتمان قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

اسد آبشیرینی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ منوچهر جوکار؛ فاطمه حیات داوودی


«گودرز» در روایت‌های عامیانة شاهنامه و طومارهای نقالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

بهزاد اتونی


حجاج بن یوسف زیر تیغ سعدی؛ حکایتی از بوستان سعدی و درنگی در ریشه‌های تاریخی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

نجف جوکار