نمایه نویسندگان

ب

 • بخشایش، علیرضا بررسی تطبیقی نمودهای انسان گرایی در گلستان سعدی با رویکرد روانشناسی انسان گرا [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 189-219]
 • برزگر خالقی، محمّدرضا نگرشی نو به شاه قاسم انوار [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 221-245]
 • بهمنی، کبری بررسی ساختار عزیمت‌ها در داراب‌نامه* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 353-370]

پ

 • پارسا، سیداحمد تحلیل و بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان علوم بلاغی در زمینۀ تصدیر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 9-26]

ج

 • جباری، محمد جعفر پسوند ( - ه) وندی پرکاربرد در زبان فارسی (رویکردی توصیفی) [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 27-56]

ح

 • حاجتی، سمیه کارکرد کنش‌های ارتباطیِ برون‌زبانی در داستان‌های مصطفی مستور [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 165-196]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله تحلیل اشعار سهراب سپهری بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 143-166]

خ

 • خراسانی، فهیمه بررسی ساختارروایی سه داستان از تاریخ بیهقی برمبنای الگوی کنش گریماس [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 265-291]
 • خزانه دارلو، محمد علی بررسی روایت و بن مایه‌های داستانی در نفثه‌المصدور [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 87-134]

د

 • دادبه، اصغر بررسی سبک شناختی توضیح «الاخلاق تحریر» [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 167-187]
 • دستمالچی، ویدا تأثیرپذیری و الهام گیری سوررئالیسم از ادبیّات عرفانی با بررسی تقابلات بین آنها [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 121-142]

ر

 • رادمنش، عطامحمّد ساختار زبانی و موسیقاییِ ردیف در دیوان خاقانی [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 73-101]
 • رضی، احمد کارکرد کنش‌های ارتباطیِ برون‌زبانی در داستان‌های مصطفی مستور [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 165-196]
 • رنجبر، محمود بررسی روایت و بن مایه‌های داستانی در نفثه‌المصدور [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 87-134]
 • روحانی، مسعود پژوهشی در نقش موسیقایی «تکرار» و دیگر کارکردهای آن در شعر فروغ فرخزاد* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 293-321]

س

ص

 • صادقی، مریم پیام‌های انسانی نظامی برای دغدغه‌های انسان معاصر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 57-86]

ط

 • طاهری، قدرت الله سبک شناسی روایت در شعر اخوان ثالث (با تأکید بر نقد روایی نشانه ها) [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 43-72]
 • طاهری، محمد بررسی آراء افلاطون و ارسطو در نقد محاکات و هنر شاعری [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 9-42]

ع

 • عرب، مریم بلاغت نثر صوفیانۀ خطابی در تمهیدات­ عین­ القضات* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 293-321]
 • عنایتی قادیکلایی، محمد پژوهشی در نقش موسیقایی «تکرار» و دیگر کارکردهای آن در شعر فروغ فرخزاد* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 293-321]

غ

ف

ق

 • قبادی، حسینعلی پیام‌های انسانی نظامی برای دغدغه‌های انسان معاصر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 57-86]
 • قرقی، زهرا بررسی سبک شناختی توضیح «الاخلاق تحریر» [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 167-187]

ک

 • کافی، غلامرضا کارکرد دیگرگون قافیه در غزل معاصر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 135-163]
 • کریمی، فرزاد سبک شناسی روایت در شعر اخوان ثالث (با تأکید بر نقد روایی نشانه ها) [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 43-72]
 • کریم زاده شوشتری نژاد، زهرا ساختار زبانی و موسیقاییِ ردیف در دیوان خاقانی [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 73-101]
 • کنعانی، ابراهیم تحلیل اشعار سهراب سپهری بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 143-166]

گ

 • گل پرور، یوسف تحلیل عناصر داستانی در هفت گنبدنظامی گنجوی [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 197-231]

م

 • محمدی، محمد حسین تحلیل عناصر داستانی در هفت گنبدنظامی گنجوی [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 197-231]
 • میدانی، مرضیه بررسی تطبیقی نمودهای انسان گرایی در گلستان سعدی با رویکرد روانشناسی انسان گرا [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 189-219]
 • مدرسی، فاطمه بلاغت نثر صوفیانۀ خطابی در تمهیدات­ عین­ القضات* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 293-321]
 • مشتاق مهر، رحمان تأثیرپذیری و الهام گیری سوررئالیسم از ادبیّات عرفانی با بررسی تقابلات بین آنها [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 121-142]

ن

 • نظری، علی ردپای داستان قرآنی ابراهیم(ع)در مژگان سیه حافظ [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 233-263]
 • نیکوبخت، ناصر پیام‌های انسانی نظامی برای دغدغه‌های انسان معاصر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 57-86]