نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، جمال در شناخت اسطوره اکوان دیو [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 107-127]
 • انزابی نژاد، رضا ناهوشیاری هوشیارانه مولوی در دیوان شمس [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 9-39]

ب

 • برزگر، کاظم خطاهای کاربرد حروف اضافه در ترجمه فارسی به انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 129-149]

ت

 • تقی‌زاده، علی The Paradox of Utilitarianism in Hard Times: A Critical Approach [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 191-211]

ج

 • جباری، علی اکبر خطاهای کاربرد حروف اضافه در ترجمه فارسی به انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 129-149]

چ

 • چوبین، حسین مفهوم کلمة «اللیل» فی العصر الجاهلی و فی صدر الاسلام [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 167-189]

ح

د

 • دادخواه، حسن مفهوم کلمة «اللیل» فی العصر الجاهلی و فی صدر الاسلام [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 167-189]
 • درگاهی، محمود دو تصویر از اخی فرج زنجانی [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 93-105]
 • درگاهی، محمود مبانی عرفان و اندیشه خیام [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 7-29]

ر

ز

 • زینی، مهری کتابشناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه یزد [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 151-166]

ش

 • شمس آبادی، حسین قرآن معجزه ای فراتر از ساختار زبانی [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 71-89]

ط

 • طغیانی، اسحاق جامعه شناسی موضوعی آثار سنایی [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 63-92]

ف

 • فضیلت فر، علی محمد L2 Learners' Construction of Models of L2 Literacy in an EFL Context: A Socio-cultural Perspective [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 155-175]
 • فغانی، احمد قرآن معجزه ای فراتر از ساختار زبانی [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 71-89]

ک

 • کاردگر، یحیی بازتاب شعر مسعود سعد در آثار سعدی [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 91-124]

م

 • مزین، محمدرضا خطاهای کاربرد حروف اضافه در ترجمه فارسی به انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 129-149]
 • مظفریان، فرزانه شاعران، وارثان آب و روشنایی و کهن الگوی سترگ آسمان [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 37-62]
 • موسوی، کمال شرح و توضیح شکوائیّه شیخ الرّئیس قاجار [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 125-154]
 • مولایی، مهدی L2 Learners' Construction of Models of L2 Literacy in an EFL Context: A Socio-cultural Perspective [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 155-175]

ن

 • نوریان، مهدی جامعه شناسی موضوعی آثار سنایی [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 63-92]