نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، حسین بررسی زبان در منظومه ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 49-78]
 • آقاحسینی، حسین محدّث دهلوی و شیوۀ شرح‌نویسی او در مفتاح‌الفتوح [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 39-69]

ا

 • احمدی پور اناری، زهره بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در زندگی‌نامۀ خودنوشت «آن سال‌ها» [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 139-164]
 • ایزدیار، محسن انواع شکواییه در اشعار نیما یوشیج [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 201-233]
 • امامی، نصراله نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 9-48]
 • امین، احمد رویکرد مستملی بخاری در بهره‌گیری از داستان "حضرت موسی" برای بیان مباحث عرفانی شرح‌التعرف [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 239-270]

ب

 • بیات، حسین بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 203-230]
 • بیدخونی، محمد محدّث دهلوی و شیوۀ شرح‌نویسی او در مفتاح‌الفتوح [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 39-69]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل و مقایسه اشعار رودکی سمرقندی و لی بای، شاعری از چین [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 163-199]

پ

 • پارسایی، حسین تحلیل انتقادهای اجتماعی در کاریکلماتورهای دهه‌ی نود [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 201-229]
 • پارسانسب، محمد بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 203-230]
 • پاشایی، محمدرضا پژوهشی در انتساب سرقت ادبی به مؤلّف راحه الصدور [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 135-162]
 • پرهیزی، عبدالخالق آشفتگی مبحث تمثیل در کتاب های آموزشی بلاغت دانشگاهی و بررسی علل و عوامل آن [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 101-132]
 • پویان، مجید تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 165-202]

ت

 • تینگ، شین یی تحلیل و مقایسه اشعار رودکی سمرقندی و لی بای، شاعری از چین [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 163-199]

ج

 • جعفرزاده، مریم شگردهای زبانی ناصرخسرو در گشایش و رهایش برای انتقال مفاهیم ایدئولوژیک [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 69-99]
 • جلالی پندری، یدالله تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 165-202]

ح

 • حیاتی، سیاف انواع شکواییه در اشعار نیما یوشیج [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 201-233]
 • حسینی اسحق آبادی، فاطمه بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 203-230]
 • حقیقی، فرزام بررسی انتساب چند اثر به عبید زاکانی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 149-178]

خ

 • خجسته، فرامرز گفتمان ‌عشق‌ایده‌آل‌گرا با عشق‌ واقعی در رمانس امیرارسلان نامدار [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 71-101]
 • خراسانی، محبوبه تحلیل موضوع و کارکرد اشعار میان‌متنی در متون ادبیات ‌عامه با تکیه بر داستان‌های محبوب‌القلوب میرزا برخوردار فراهی [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 103-134]

د

 • دانائی، مجید تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 165-202]
 • دری، نجمه تحلیل و مقایسه اشعار رودکی سمرقندی و لی بای، شاعری از چین [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 163-199]
 • دهقان، سجاد نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 9-48]

ر

 • رجب نواز بیجارپس، اسد بررسی شگردها و الگوهای طنزپردازی در اشعار محمد علی افراشته [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 231-260]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 9-34]
 • روحانی، رضا تحلیل انتقادی و تطبیقی روش خوارزمی و جامی در شرح نی نامه مولوی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 211-239]
 • رئیسی، حسین بررسی سبک سازه های گروه اسمی و سیر تحوّل آنها در اشعار نصرالله مردانی [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 35-68]

س

ش

 • شجری، رضا شگردهای زبانی ناصرخسرو در گشایش و رهایش برای انتقال مفاهیم ایدئولوژیک [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 69-99]
 • شفق، محمّدموسی غلبۀ تک صدایی در عشق ورزی شاعران سبک خراسانی (با نگاه به تغزلات فرخی، عنصری و منوچهری) [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 133-162]
 • شهبازی، اصغر تصویر هنری اجتماع نقیضین در غزلیات حافظ [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 179-210]

ص

 • صانعی، پروانه بررسی زبان در منظومه ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 49-78]
 • صبری، محمّد بررسی عنصر گفتگو در شعر نسیم شمال [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 235-262]
 • صدیقی، مصطفی گفتمان ‌عشق‌ایده‌آل‌گرا با عشق‌ واقعی در رمانس امیرارسلان نامدار [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 71-101]
 • صدیقی ترکمپور، کبری تحلیل انتقادی و تطبیقی روش خوارزمی و جامی در شرح نی نامه مولوی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 211-239]

ض

 • ضیایی، حسام تحلیل انتقادهای اجتماعی در کاریکلماتورهای دهه‌ی نود [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 201-229]

ط

 • طاهری اوروند، صفی الله تحلیل موضوع و کارکرد اشعار میان‌متنی در متون ادبیات ‌عامه با تکیه بر داستان‌های محبوب‌القلوب میرزا برخوردار فراهی [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 103-134]

ع

 • عامری، زهره بررسی دگردیسی گونۀ غناییِ شعر عاشقانه در سایۀ مدرنیته [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 9-42]
 • عباسی، سکینه ساقی نامه (و مغنی نامه)، یکی از ضد نوع های حماسه [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 79-114]
 • عباسی، سکینه گفتمان ‌عشق‌ایده‌آل‌گرا با عشق‌ واقعی در رمانس امیرارسلان نامدار [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 71-101]

غ

 • غنچه پور، موسی بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در زندگی‌نامۀ خودنوشت «آن سال‌ها» [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 139-164]

ف

ک

 • کاردگر، یحیی بازتاب معراج مسیح در غزلیات صائب تبریزی [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 9-38]
 • کافی، غلامرضا بررسی دگردیسی گونۀ غناییِ شعر عاشقانه در سایۀ مدرنیته [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 9-42]
 • کجانی حصاری، حجت پژوهشی در انتساب سرقت ادبی به مؤلّف راحه الصدور [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 135-162]
 • کهدویی، محمد کاظم کاربرد لغز و معما در شعر مجد همگر [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 111-148]

م

 • محمدی، فرهاد فرایند شکل‌گیری ساخت بلاغیِ «عطف وجوه» [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 115-138]
 • محمدنژاد کلکناری، لیلا تحلیل انتقادهای اجتماعی در کاریکلماتورهای دهه‌ی نود [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 201-229]
 • مدنی، امیرحسین تحلیل شخصیّت و اندیشه های هجویری بر پایه سخنان خود او در کشف المحجوب [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 231-263]
 • مظفری نژاد راوری، مریم بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در زندگی‌نامۀ خودنوشت «آن سال‌ها» [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 139-164]
 • ملک ثابت، مهدی بررسی سبک سازه های گروه اسمی و سیر تحوّل آنها در اشعار نصرالله مردانی [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 35-68]
 • موحدی مهرآبادی، محمدباقر تحلیل محتوایی کمی-کیفی عناصر داستانی قصه های رسول پرویزی [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 163-199]
 • موسایی، سوسن رویکرد مستملی بخاری در بهره‌گیری از داستان "حضرت موسی" برای بیان مباحث عرفانی شرح‌التعرف [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 239-270]

ن

 • نیازی، شهرزاد تحلیل موضوع و کارکرد اشعار میان‌متنی در متون ادبیات ‌عامه با تکیه بر داستان‌های محبوب‌القلوب میرزا برخوردار فراهی [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 103-134]
 • نجاریان، محمدرضا بررسی سبک سازه های گروه اسمی و سیر تحوّل آنها در اشعار نصرالله مردانی [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 35-68]
 • نصیری شیراز، زهرا نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 9-48]
 • نیکخو، عاطفه گفتمان ‌عشق‌ایده‌آل‌گرا با عشق‌ واقعی در رمانس امیرارسلان نامدار [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 71-101]

و

 • وثاقتی جلال، محسن خاستگاه موسیقی زبان در متون نثر مرسل فارسی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 43-74]
 • وصال، محمد رضا کاربرد لغز و معما در شعر مجد همگر [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 111-148]

ه

 • هاشمی، سید مرتضی بررسی زبان در منظومه ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 49-78]