تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره ای نماد انگشتر و بررسی و بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.29252/kavosh.2022.17994.3207

چکیده

نمادپردازی، یکی از کاربردی‌ترین شیوه‌ها برای انتقال و تداعی معانی است. از دیرباز تاکنون، هنرمندان و سخنوران به یاری همین ویژگی کاربردی نماد، جذّابیت‌های بیشتری به آثار خود افزوده‌اند. حکیم نظامی گنجه‌ای، یکی از برجسته‌ترین منظومه-سرایان زبان پارسی است که در مجموعه آثارش به‌ویژه پنج‌گنج، از زبان نمادین بهره برده است. نمادپردازی نظامی، محصول آشنایی او با سنّت‌های فکری، فلسفی، فرهنگی و عرفانی رایج در زمان خود بوده و از منابع مختلفی سرچشمه گرفته است. ازجمله نمادهای به‌کاررفته در آثار این شاعر بزرگ، نماد انگشتری است که در تمدّن‌ها و فرهنگ‌های کهن، سابقۀ طولانی دارد. از نظرگاه تاریخی و باورهای باستانی، انگشتری مفهوم پادشاهی، الوهیّت، جاودانگی و قدرت را دارد. برهمین‌اساس، نتایج حاصل از پژوهش حاضر نمایانگر انطباق باورهای باستانی و اساطیری نماد انگشتر با همین نماد در حکایت انگشتری و شبان اقبال‌نامۀ نظامی است. انگشتری در این حکایت رمزی از قدرت برتر است و عناصر نمادین دیگر مانند چوپان، عصا و طلسم، همگی نماد انگشتری را تقویت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Mythological Concepts in the Symbol of the Ring and its Reflection in a Story from Nizami Ganjavi’s Iqbal-nameh

نویسندگان [English]

  • mohammad aminzadeh gohary 1
  • mahindokht farrokhnia 1
  • mohammad sadegh basiri 2
1 shahid bahonar of univercity of kerman
2 shahid bahonar univercity of kerman
چکیده [English]

Abstract
Symbolism is among the most used literary devices to represent and evoke layers of meaning. From ancient times, artists and rhetoricians have utilized the applied capacity of symbols to infuse their works with further appeal. As a prominent Persian poet, Nizami Ganjavi has used symbolic language in his works, particularly Panj Ganj [Five Treasures] (also known as Khamsa). His symbolism is influenced by his knowledge of the prevailing intellectual, philosophical, cultural, and mystical traditions of his time, rooted in various sources. With a long history in ancient civilizations and cultures, the ring is one of the symbols used in Nizami’s works. Historically and according to ancient beliefs, ring symbolizes kingdom, divinity, immortality and power. The result of the present study indicates that the ancient and mythological believes about the symbol of a ring are in conformity with this symbol in The Ring and the Shepherd anecdote in Nezami's Eghbal Nameh. In this anecdote, the ring is a code of superior power and all of the other symbolic elements as the shepherd, the cane and the spell reinforce the symbolic meaning of the ring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • symbol
  • symbolism
  • Nizami
  • Eghbalnamehing
  • Ring