ارتباط های غیر کلامی در روایتهای تاریخ بیهقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان

2 دبیر اموزش وپرورش

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده

ارتباط غیرکلامی یعنی هنراستفاده ازحرکات بدن ،آواها،حالتهای چهره،پوشش،مکان وزمان درجریان برقراری ارتباط.دراین مقاله سعی شده است تا با نگاهی نو و میان رشته ای روایتهای تاریخ بیهقی ازمنظرارتباطات غیر کلامی تحلیل شده و نشان داده شود که بیهقی ازانواع ارتباطات غیر کلامی برای روایت تاریخ بهره گرفته است . بیهقی بدین ترتیب تاریخی زنده، حساس و پویاروایت کرده است تا باورپذیری بیشتری را به خواننده القا کند. انواع رفتارهای غیرکلامی مثل ؛حرکات و اشارات بدن، زمان، مکان، مصنوعات، پیرازبان ، زیبایی شناسی، رفتارهای چهره و تماسهای بدنی تحلیل،طبقه بندی و رمزگشایی شده اند. بررسی‌هانشان می دهدکه ارتباطات غیرکلامی درتاریخ بیهقی ببیشتر برای تکمیل کردن پیام کلامی به کار رفته اندامادرمواردی جانشین ارتباط کلامی شده یا پیام کلامی راموردتأکید بیشتر قرارداده اند. ازمیان رفتارهای غیرکلامی بیشترحرکت اندامهاوارتباط دیداری درجریان انتقال پیام نقش دارند .بررسی‌ها نشان می‌دهد که زبان بدن به عنوان یک زبان رمزی و بی سر وصدا،اماتأثیرگذار، ظرفیت نمایشی تاریخ بیهقی را بالابرده و سبک ارتباطی و تیپهای شخصیتی آن را ملموس‌تر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The silent analyze connections in Beihaghi’s narratives

چکیده [English]

The writer in this article has tried to analyze conquer narratives of the important characters of Tarikh-e-Beihaghi in the thought of connection sciences especially silent connection with a glance and show that Beihaghi has inspired of all kinds of the silent connections and due to call the live sensitive dynamic history. The types of silent behaviors such as: body language, time. Place, artificial, theme language, beauty knowledge, facial acting and body touch has been analyzed and has been body store and decode. The silent connection in Tarikh-e-Beihaghi would replace of literary connection or would be along with literary messages (supplementary), or to make high light and stronghold of the literary message (emphasis) has been used, or control and organize the literary interaction that has made it attractive and has increased the capacity of its acting, and has been shown that body language which is a silent language with lots of mysteries has been more effected on the emphasis and supplementary beside the literary speeches of the history characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body language
  • Tarikh-e-Beihaghi
  • conquer narratives. Silent connection
منابع و مآخذ
1- آذرنگ، عبدالحسین(1370)، اطّلاعات و ارتباطات، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2- آرژیل، مایکل(1378)، روان‌شناسی ارتباطات وحرکات بدن، ترجمة مهناز حیدری، تهران، انتشارات مهتاب.
3- آلسکرلی، آلسکر(1386)، هنرو فنّ چهره‌شناسی(فیزیوگنومی)، ترجمة قدیر گلکاریان، تهران، انتشارات طلایه.
4- احدیان، محمّد(1374)، مقدّمات تکنولوژی آموزشی، چاپ دوازدهم، تهران، نشر و تبلیغ بشری.
5- احمدی، بابک(1388)، از نشانه‌های تصویری تا متن: به سوی نشانه شناسی ارتباط دیداری، چاپ پنجم، تهران، نشر مرکز.
6- اسمیت، آلفردجی(1381)، ارتباطات و فرهنگ، ج2، ترجمة اکرم هادی‌زاده مقدّم، طاهره فیضی ومهدی بابایی اهری، تهران، انتشارات سمت.
7- برکو، ری ام وهمکاران(1383)، مدیریّت ارتباطات، ترجمة سید محمّد اعرابی و داوود ایزدی، چاپ پنجم، تهران، پژوهش‌های فرهنگی.
8- برکو ویتس، لئونارد(1383)، روان‌شناسی اجتماعی، محمّد حسین فرجاد و عباس محمّدی اصل، چاپ دوم، تهران، نشر اساطیر.
9- بولتون، رابرت(1388)، روان‌شناسی روابط انسانی(مهارت‌های مردمی)، ترجمة حمیدرضا سهرابی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات رشد.
10- بریسیج، جوزف(1382)، زبان تن(هنر دیدن آنچه دیگران می‌اندیشند)، ترجمة باقر ثنایی و فرشاد بهادری، تهران،انتشارات بعثت.
11- بیهقی، محمّد بن حسین(1388)، تاریخ بیهقی، تصحیح محمّد جعفر یاحقّی و مهدی سیّدی، تهران، نشر سخن.
12- ریچموند، ویرجینیاپی و جمیزمک کروسکی(1388)، رفتارهای غیرکلامی در روابط میان‌فردی(درس‌نامة ارتباطات غیرکلامی)، ترجمة فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، زیر نظر غلامرضا آذری، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانژه.
13- سامووار، لاری اِ و همکاران(1379)، ارتباطات بین فرهنگ‌ها، ترجمة غلامرضا کیانی و اکبر میرحسینی، تهران، نشر باز.
14- صهبا، فروغ(1390)، تاریخ بیهقی در بوتة نقد جدید، قم، انتشارات فارِس الحجاز.
15- فُرگاس، جوزف پی(1373) روان‌شناسی تعامل اجتماعی(رفتار میان‌فردی)، ترجمة مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی، تهران، انتشارات ابجد.
16- فلمار، کلاوس برند(1376)، رنگ‌ها و طبیعت شفابخش آنها، ترجمة شهناز آذرنیوش، تهران، انتشارات ققنوس.
17- فرهنگی، علی‌اکبر(1374)، ارتباطات انسانی(مبانی)، تهران، خدمات فرهنگی رسا.
18- کلتنر، جان دابلیو(1376)، ارتباط گفتاری میان مردم، ترجمة سیّد اکبر حسینی و قاسم کبیری، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
19- لیتل جان، استیفن(1384)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمة سیّد مرتضی نوربخش و سیّد اکبر میرحسنی، تهران، انتشارات جنگل.
20-محسنیان راد، مهدی(1387)، ارتباط‌شناسی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سروش.
21- مک کی، رابرت(1388)، داستان: ساختار، سبک و اصول فیلم‌نامه‌نویسی، ترجمة محمّد گذرآبادی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات هرمس.
22- یوسفی، غلامحسین(1372)، برگ‌هایی در آغوش باد، تهران، انتشارات علمی.