درباره نشریه

 

به نام خداوند جان و خرد

پیامبر گرامی اسلام(ص) :

"قیّدوالعلم بالکتابه" : دانش را با نگارش نگاه دارید.

              اندیشة تـو گـرچه بـود درّ خوشاب                  تـابـان نـشود تـا کـه نیاید بـه کـتاب

             گـرطبـع نشد بـه دست مـردم نفتاد                   چون برق جهنده است و چون نقش برآب

نشریه «کاوش نامه» در سال 1379 با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه علوم انسانی فعّالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال 1384 بنا بر سیاست گذاری کمیسیون نشریات به زبان فارسی اختصاص یافت و به عنوان نشریه ای تخصّصی با نام «کاوش نامه زبان و ادبیّات فارسی» به منظور غنای ادب فارسی و با هدف گسترش یافته های پژوهشی در زمینه های گوناگون زبان و ادبیّات فارسی تاکنون به کار خود ادامه داده است. تا سال 1397 این نشریه به صورت دو فصلنامه و پس از آن به صورت فصلنامه از سوی دانشگاه یزد منتشر شده است. این فصلنامه تلاش می کند به تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی بپردازد. مقاله های این نشریه بیشتر در محور عناوین و موضوعات زیر ارائه می شود:

 • آثار ادبی در حوزه شعر و نثر
 • ادبیّات فارسی در کشورهای مختلف دنیا با رویکرد تحلیلی انتقادی
 • ارتباط ادبیّات با سایر دانش ها( مطالعات بین رشته ای)
 •  ارتباط ادبیّات با هنرهای زیبا
 • تاریخ ادبیّات
 • تحلیل و تتفسیر متون
 • تصوف و عرفان
 • سبک شناسی
 • مبانی نظریات ادبی
 • نظریه پردازی در حوزه ادبیّات فارسی
 • ادبیّات معاصر
 • ادبیّات نمایشی
 • ادبیّات داستانی
 • تبیین و نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی

 

میانگین پذیرش مقالات در این نشریه 15% است و نشریه در پایگاه های زیر نمایه می شود:

 

نشریه هزینه ای را برای داوری و چاپ مقاله پس از پذیرش دریافت می کند و در مواقع بروز مشکل خاص، نشریه تابع دستورالعمل COPE است. فرآیند داوری مقالات کاملاً محرمانه خواهد بود و نویسندگان و داوران محترم در فرآیند ارزیابی ناشناس باقی می‌مانند. نشریه کلیه مقالات مرتبط با زبان و ادبیّات فارسی را بررسی می‌کند و درصورت تأیید اوّلیه به وسیله یک ناظر، برای داوری دست‌کم به سه داور ارجاع می‌دهد. رسم‌الخط نشریه تابع دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و شیوه‌نامه‌ ارجاعات مطابق ‌APA  است. نشریه از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور استفاده می کند.