* مقالات نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی به صورت رایگان (OpenAccess) از سایت نشریه قابل دریافت است.

 ** نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 *** خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» تنظیم نمایند.

*** دریافت فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع از سامانه و تکمیل و ارسال آن الزامی است.

 

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: دانشگاه یزد

قابل دسترسی از: sid.ir, noormagz.ir, magiran.com, civilica.com, srlst.com

ترتیب انتشار: فصلنامه

زبان مجلّه: فارسی(چکیده و منابع انگلیسی)

حوزه تخصصی: زبان و ادبیّات فارسی

نوع مجلّه: علمی

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/081 (مشاهده جزئیات)

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری: حداقل 9 هفته

رایانامه: kavoshnameh@yazd.ac.ir

درصد پذیرش مقالات: 15%

 

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 48، بهار 1400، صفحه 9-0 

مقاله پژوهشی

1. نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

صفحه 9-48

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


2. زبان در منظومه ازهر و مزهر نزاری قهستانی

صفحه 49-77

پروانه صانعی؛ حسین آقاحسینی؛ سید مرتضی هاشمی


5. بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در «زندگی‌نامۀ خودنوشت» «آن سال‌ها»

صفحه 109-134

زهره احمدی پور اناری؛ موسی غنچه پور؛ مریم مظفری نژاد راوری


6. تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض

صفحه 135-172

مجید دانائی؛ مجید پویان؛ یدالله جلالی پندری


7. بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت

صفحه 173-199

فاطمه حسینی اسحق آبادی؛ محمد پارسانسب؛ حسین بیات


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان