تماس با ما

نشانی: یزد- صفاییه- بلوار دانشگاه- دانشگاه یزد- ساختمان استقلال- پردیس علوم اجتماعی و انسانی- دفتر مجله علمی پژوهشی دانشگاه یزد. اتاق 201- 

کدپستی: 13149-89158

تلفاکس: 31232096-035      

تلفن: 31232934-035

**توضیح: پیگیری مقاله های ارسال شده، صرفا از طریق سامانه مجله، بخش تماس با ما امکان پذیر است.

 


CAPTCHA Image