بررسی شعر موج ناب فارسی؛ از سرآغاز تا سرانجام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز

چکیده


«موج ناب» گرایشی است در شعر فارسیِ معاصر که از زایش­های جریان شعر «موج نو» به شمار می­آید. «موج ناب» در میانۀ دهۀ پنجاه خورشیدی با حمایت و کوشش منوچهر آتشی و معرفی آن از طریق مجلّۀ تماشا پاگرفت. پایه­گذاران حلقۀ نخست موج ناب، پنج شاعر جوان به نام­های سیدعلی صالحی، هرمز علی­پور، آریا آریاپور، یارمحمّد اسدپور و سیروس رادمنش بودند. خاستگاه اصلی این موج، نخست، شهر نفتی مسجد سلیمان در جنوب غربی ایران بود، سپس با استقبال نشریّاتی هم­چون تماشا و بنیاد، این نحوۀ سرودن علاقه­مندان بسیاری در سراسر ایران یافت. دو رخداد عظیم و دگرگون­کنندۀ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از یک سو و از دست رفتن پایگاه­های رسانه­ای آن از سوی دیگر، موجب کم فروغ شدن و رفته ­رفته به خاموشی گراییدن این موج گردید و شاعران آن در میانۀ دهۀ شصت هر کدام سرمشق­های تازه­ای را در سرودن پی گرفتند.تعهّد گریزی و فردگرایی، کم­توجهی به عنصر اندیشه و محتوا، اقلیم‌گرایی، گریز از وزن و گرایش به زبان نثر، آشنایی­زدایی، هنجارگریزی در نحو زبان، تأکید بر تقطیع ویژه، تصویرگرایی و کشف روابط جدید و تجریدی میان اشیا، بهره‌گیری از زبانی عاطفی و گاه مبهم، توجه به فرم و شکل بیان، ایجاز و بسامد بالای واژگان اقلیمی و عناصر طبیعت بومی در شعر از مهم‌ترین ویژگی‌های این موج شعر است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Persian Poetic Movement of "Moj-E Nab" from the Beginning up to End

نویسندگان [English]

  • Ali Yari 1
  • Manouchehr jokar 2
1 MA.Shahid Chamran University
2 Member of Shahid Chamran university