اهداف و چشم انداز

نشریه «کاوش نامه» در سال 1379 با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه علوم انسانی فعّالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال 1384 بنا بر سیاست گذاری کمیسیون نشریات به زبان فارسی اختصاص یافت و به عنوان نشریه ای تخصّصی با نام «کاوش نامه زبان و ادبیّات فارسی» به منظور غنای ادب فارسی و با هدف گسترش یافته های پژوهشی در زمینه های گوناگون زبان و ادبیّات فارسی تاکنون به کار خود ادامه داده است. تا سال 1397 این نشریه به صورت دو فصلنامه و پس از آن به صورت فصلنامه از سوی دانشگاه یزد منتشر شده است. این فصلنامه تلاش می کند به تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی بپردازد.

 

اهداف:

1-انتشار یافته های پژوهشی در حوزة زبان و ادبیّات 2-عرضة آثار پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه یزد و دانشگاه های دیگر در زمینة زبان و ادبیّات فارسی 3-انتشار نتایج پایان نامه های دکتری دانشجویان ادبیّات دانشگاه ها که به صورت مقاله عرضه می گردد 4-ارتباط علمی میان اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد با دیگر دانشگاه های کشور 5-گسترش پژوهش های جدید مربوط به زبان وادب بویژه در حوزة ادبیّات فارسی و فرهنگ ایران.

 

چشم انداز:

نشریه کلیه مقالات مرتبط با زبان و ادبیّات فارسی را بررسی می‌کند. مجله پذیرای مقالات (پژوهشی، کوتاه، مروری، ترویجی) باکیفیت و مرتبط از نویسندگان در موضوع های زیر است:

 • آثار ادبی در حوزه شعر و نثر
 • ادبیّات فارسی در کشورهای مختلف دنیا با رویکرد تحلیلی انتقادی
 • ارتباط ادبیّات با سایر دانش ها (مطالعات بین رشته ای)
 •  ارتباط ادبیّات با هنرهای زیبا
 • تاریخ ادبیّات
 • تحلیل و تتفسیر متون
 • تصوف و عرفان
 • سبک شناسی
 • مبانی نظریات ادبی
 • نظریه پردازی در حوزه ادبیّات فارسی
 • ادبیّات معاصر
 • ادبیّات نمایشی
 • ادبیّات داستانی
 • تبیین و نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی