درگذشت شادروان دکتر محمد علی صادقیان- مدیر مسئول پیشین و عضو هیئت تحریریه

درگذشت شادروان دکتر محمد علی صادقیان- مدیر مسئول پیشین و عضو هیئت تحریریه

اوست باقی

چه بی نشاط بهاری که بی رخ او دمید!

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت استاد فرزانه  و اسطوره نجابت و فروتنی - شادروان دکتر محمد علی صادقیان- مدیر مسئول پیشین و عضوهیئت تحریریه کاوش نامه را به آگاهی می رساند. روان پاکش شاد ودر آرامش باد. متن زیر ، یادداشت سردبیر محترم کاوش نامه در سوک آن فقید سعید است. 

 

انا لله و انا الیه راجعون

          ز خویش نام نکویی به روزگار گذار                        که هرچه سعی کنی عمر جاودان نکنی

***

      استادی از میان ما رخت بربست که وجودش بهاری بود پر باران و نوروزی بود بی پایان. صدق گفتار و رفتارش آیینه ای بود تمام نما از نام نامی اش "صادقیان" .

      آبشار کلامش، کام جان را خوش و شیرین می کرد و نگاه پر مهرش دلهای مشتاقان را روشن و آذرین.

      بی گمان آثار بیان و بنان مرحوم دکتر صادقیان در کلام و کتابش همواره راهگشای ادیبان خواهد بود و نامش روشنگر راه مشتاقان.

خدایش بیامرزاد و با هم نامان بلند مقدارش " محمد و علی" محشور کناد.

      با دریغ و صد دریغ که دانشگاه یزد در آستانه نوروز دل افروز، نخستین "استاد تمام" خویش را از دست داد و دل افگار و دل حزین او شد.  

      از صمیم جان آرزو می بریم روح بلند این استاد عزیز در کنار سفره هفت سین " سعادت و سخاوت و سکینت و سربلندی و سرافرازی و سور و سرور" خداوند سرمدی تا حشر بازپسین و پس از آن در بهشت برین از لطف و رحمت و مغفرت الهی شادان و شادکام باد. ( آمین یارب العالمین)

                                                                                                                                               کمینه دانشجویش: مهدی ملک ثابت