* مقالات نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی به صورت رایگان (OpenAccess) از سایت نشریه قابل دریافت است.

 ** نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 *** خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» تنظیم نمایند.

*** دریافت فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع از سامانه و تکمیل و ارسال آن الزامی است.

 

 

     

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: دانشگاه یزد

قابل دسترسی از: sid.ir, noormagz.ir, magiran.com, civilica.com, srlst.com

ترتیب انتشار: فصلنامه

زبان مجلّه: فارسی(چکیده و منابع انگلیسی)

حوزه تخصصی: زبان و ادبیّات فارسی

نوع مجلّه: علمی

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: الف (پرتال نشریات علمی)

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/094 (مشاهده جزئیات)

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری: حداقل 9 هفته

رایانامه: kavoshnameh@yazd.ac.ir

درصد پذیرش مقالات: 15%

 

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 56، خرداد 1402، صفحه 9-0 

مقاله پژوهشی

تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف)

صفحه 9-43

آرام رحیمیان؛ مریم مشرف الملک؛ احمد خاتمی


شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب

صفحه 85-102

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی


ابر واژگان