* مقالات نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی به صورت رایگان (OpenAccess) از سایت نشریه قابل دریافت است.

 ** نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 *** خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» تنظیم نمایند.

*** دریافت فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع از سامانه و تکمیل و ارسال آن الزامی است.

 

 

       

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: دانشگاه یزد

ترتیب انتشار: فصلنامه

زبان مجلّه: فارسی (چکیده و منابع انگلیسی)

حوزه تخصصی: زبان و ادبیّات فارسی

نوع مجلّه: علمی

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: الف (پرتال نشریات علمی)

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/094 (مشاهده جزئیات)

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری: حداقل 9 هفته

رایانامه: kavoshnameh@yazd.ac.ir

درصد پذیرش مقالات: 15%

از پژوهشگران محترم تقاضا می‌شود برای ارجاع به مقالات منتشرشده در نشریه، در صفحه مربوط به هر مقاله از گزینه «ارجاع به این مقاله»، طبق هر یک از شیوه‌های استاندارد APA، VANCOUVER، HARVARD، ... استفاده شود. 

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 58، آذر 1402، صفحه 9-233 

مقاله پژوهشی

بازنمود گفتمان اقتصادی آرمانشهر جوانمردی و عیاری

صفحه 9-45

فرامرز خجسته؛ حسین پولادیان؛ محمود آرخی


ابر واژگان