بررسی روایت و بن مایه‌های داستانی در نفثه‌المصدور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده


 
 
نفثه‌المصدور یکی از آثار مهم تاریخی، ادبی اوایل قرن هفتم هجری قمری است. شهاب الدّین محمّد خرندزی زیدری نسوی در سال 628 (ه.ق) - چهار سال پس از مرگ سلطان جلال الدّین خوارزمشاه- این اثر را به منظور شرح مصایب خود در زمان ملازمت و پس از مفارقت از سلطان، خطاب به یکی از متنفذین دیار خود نوشته است. اگرچه نویسندة اثر قصد داستان گویی نداشته؛ امّا ترتیب انتخاب ماجراها، نظمی علّی و معلولی به همراه بن مایه‌های روایی را به وجود آورده است. پرسش اساسی پژوهش این است که آیا می‌توان نفثه‌المصدور را یک اثر روایی با بن مایه‌های داستانی دانست؟ برای پاسخ به این پرسش، با واکاوی روایت نفثه‌المصدور تلاش شده است، تاآن رااز منظر جنبه‌های روایت و تطبیق چهار مقولة مبانی روایت، کانونی شدگی، زاویۀ دید و گفتمان روایی- به منظور محدود شدن در حدّ یک مقاله- مورد بررسی قرار دهیم .
استفاده از چارچوب روایت در نفثه‌المصدور نشان می‌دهد، اگر چه نویسنده قصد داستان گویی نداشته است، امّا در پس آرایه‌های متعدد و نثر مصنوع این اثر، بن مایه‌های داستانی وجود دارد.
با بسط این روش، و توسّع در به کارگیری عناصر داستانیِ امروز در آثار تاریخی ادبی کهن، -بخوبی- می‌توان این آثار را تحلیل و بخشی از جنبه‌های پنهان آنها را نشان داد.
 
 
  
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of narrative and storied Motifs in “Nafsatol masdoor”

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ranjbar 1
  • Mohammadali Khazanedarloo 2
1 phD.Student of Guilan University
2 Assistant Professor of Guilan University
چکیده [English]


 
One of the most important linguistic theories that attracted literary critics and mythologists is " second order" or implicit meaning in the semiotics science. With the help of this theory myth and pure poetry not only have an explicit and clear meaning in the first order, but also refer to elevated levels to which readers subscribe meaning. Story of Zahak as one of the most beautiful Shahnameh' stories has common features with myths. According to the structure, language hides meaning in the first order (explicit) and elevates it to the second order (implicit). So first structure of this theory is a signifier which refers to many signfieds not just to one signifier and creates a second order which is understandable by some oppositions. This research tries to study language second order and binary opposition. Moreover, this study attempts to scrutinize characters of Jamshid being and Jamshid himself which can portray binary nature of humanity which sometimes has spiritual (Faraidooni) and sometimes has corporeal (Zahaki) aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Second order
  • Binary opposition
  • Shahnameh
  • Zahak
  • Jamshid