دوره و شماره: دوره 18، شماره 35، اسفند 1396، صفحه 1-226 (پاییز و زمستان 1396) 
جلوه‌های گوناگون تکرار در رباعیّات مولانا

صفحه 61-89

سواد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده