دوره و شماره: دوره 20، شماره 41، شهریور 1398، صفحه 9-284 (تابستان 1398) 
سبک‌شناسی نقیضه در آثار طنز زرویی نصرآباد

صفحه 71-100

اصغر رضاپوریان؛ رضا پوردهقان اردکان؛ محمد حکیم آذر


بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه‌ای

صفحه 131-163

علی خانی حبیب آبادی؛ سیدمهدی نوریان؛ حسین آقاحسینی


آیا گلستان سعدی مقامه است؟

صفحه 165-194

نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار


تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمّدکاظم کاظمی

صفحه 195-219

محبوبه ذوالقدر؛ رضا چهرقانی؛ سید علی قاسم زاده


نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن

صفحه 249-284

نوش آفرین کلانتر؛ طاهره صادقی تحصیلی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری