دوره و شماره: دوره 22، شماره 51، اسفند 1400، صفحه 9-263 
تحلیل انتقادهای اجتماعی در کاریکلماتورهای دهه‌ی نود

صفحه 201-229

لیلا محمدنژاد کلکناری؛ حسین پارسایی؛ حسام ضیایی