دوره و شماره: دوره 24، شماره 57، شهریور 1402، صفحه 9-226 

مقاله پژوهشی

کارکرد ساخت گذرایی در تحلیل تیپ شناسی شخصیت در رمان «ترلان»

صفحه 11-52

سلمان گودرزی؛ بتول واعظ؛ ارسطو میرانی


مقاله ترویجی

تحلیل محتوای کیفی گفتگو با کوه دماوند در شعر معاصر

صفحه 201-240

توران فرخی؛ محمدحسین نیکداراصل